sahypa_banner

TKA protez - LDK X4 Diz artroplastikasynyň umumy jemi

TKA protez - LDK X4 Diz artroplastikasynyň umumy jemi

Gysga düşündiriş:

X4 Dyz implantlary, artroz bilen baglanyşykly agyry zerarly durmuş derejesiniň peselmegi bilen kesellän hassalaryň funksional ýa-da ölçegli deformirlenen dyz bogunlary baradaky nägileligini aradan aýyrmak üçin ulanylýar.Dyz bogun protezleri aşakdaky böleklerden durýar;femoral komponentler, goýmalar, tibial komponentler, baldaklar, gabyklar, hozlar, patellar bölekleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1.

Femoral proteziň öň tarapy, öňki kondiloid basyşyny we kwadrisepleriň dartylmagyny peseltmek üçin ini we galyňlygy peselýär.Şol bir sagittal geometriýa we tekiz egrilik patella dyz uzalyp, çeýe bolanda kwadriceps femorisiň güýjüni artdyrmazlyga mümkinçilik berýär.Çuňňur patellar trohlear truba bilen utgaşyp, patellanyň durnukly bolmagyny we çukurda hatda ýokary çeýe bolmagy hem üpjün edilip bilner we patella bilen femoral proteziň arasynda yzygiderli aragatnaşyk saklanýar.

2.

Femoral protez, polietilen goýulmagyna iň ýokary basyşy azaltmak üçin aragatnaşyk meýdanyny ulaltmak üçin birneme egri koronal tekizlik bilen döredildi.Nokat-nokat gyrasy dyzynyň varus-valgus aýlanmagy wagtynda ýok edilýär, şonuň üçin tibiofemoral bogun hemişe ýüzbe-ýüz aragatnaşyk saklaýar.

3.

Polietilen goýulmagynyň öňdäki patellar bölegi, ýokary çeýeligi wagtynda kwadriceps femorisine goşmaça basyşy we dartgynlygy peseldýär.

4.

Yzky egri egrilik ýokarlanýar.Tibiofemoral artikulýar üst, çeýe 135 gradusa çenli nokat kontakt däl-de, ýerüsti kontakt bolup galýar.

5.

Açyk intercondylar fossa dizaýny: Interkondylar osteotomiýasy azalýar we hassalar üçin süňk köp derejede saklanýar.

6.

Kameranyň optimallaşdyrylan gurluşy: Diz ýokary çeýe bolanda, sütüniň düýbünde saklanýar, çäkli derejede ýokary çeýe wagtynda ýatgynyň ýatmagynyň ýüze çykmagynyň öňüni alýar.

7.

Özboluşly goýmak gulpy mehanizmi üpjün edilýär.Metal labyrlar bilen ikinji derejeli berkitme, ikisiniň arasyndaky köne eşikleri ýok edip biler.

8.

Üç ganatly gurluş aýlanmagyň öňüni alýar we stresiň konsentrasiýasyndan gaça durýar.

Femoral kondil spesifikasiýasy

Femoral kondil spesifikasiýasy
Femoral kondil spesifikasiýasy

Material: Co-Cr-Mo
Femoral kondiliň esasy tehniki parametrleri (RY A201)
Bölüm (mm)

Haryt modeli Spesifikasiýa Transvers diametri AP diametri
50111P 1L 57 53
50112P 2L 60 56
50113P 3L 63 59
50114P 4L 66 62
50115P 5L 71 66
50116P 1R 57 53
50117P 2R 60 56
50118P 3R 63 59
50119P 4R 66 62
50120P 5R 71 66

Tibial lýubo spesifikasiýasy

Tibial lýubo spesifikasiýasy
Tibial lýubo spesifikasiýasy

Material: Co-Cr-Mo
Tibial traýyň esasy tehniki parametrleri (RY B401)
Bölüm (mm)

Haryt modeli Spesifikasiýa Transvers diametri AP diametri
50126 1# 61 41
50127 2# 64 43
50128 3# 67 45
50129 4# 71 47
50130 5# 76 51

Tibial goýmak spesifikasiýasy

Tibial goýmak spesifikasiýasy
Tibial goýmak spesifikasiýasy

aterial: Ultra-ýokary molekulýar agram polietilen
Tibial goýmagyň esasy tehniki parametrleri (RY C401)
Bölüm (mm)

Haryt modeli Spesifikasiýa Transvers diametri AP diametri
50126 1# 61 41
50127 2# 64 43
50128 3# 67 45
50129 4# 71 47
50130 5# 76 51

Patella

Patella
Patella

Material: Ultra-ýokary molekulýar agram polietilen
Patellanyň esasy tehniki parametrleri (RY D01)
Bölüm (mm)

Haryt modeli Spesifikasiýa Transvers diametri AP diametri
50147B-8 Φ30 / 8 Φ30 8
50141B-8 Φ32 / 8 Φ32 8
50141B-10 Φ32 / 10 Φ32 10
50142B-8 Φ35 / 8 Φ35 8
50142B-10 Φ35 / 10 Φ35 10
50143B-10 Φ38 / 10 Φ38 10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň