sahypa_banner

Önümler

 • Çiş dyzynyň protezi - LDK modully çeňňek protezleri

  Çiş dyzynyň protezi - LDK modully çeňňek protezleri

  Görkezişler
  1- Osteoartrit we bogun ýetmezçiligi bolan näsaglar
  2-Varus we valgus deformasiýasy we süňk kemçilikleri.
  3- Has az kemçilikleri bolan ýerüsti dyzlaryň täzeden gözden geçirilmegi

 • Mikroply titanyň ergin baldagy (JX M1102A) (JX T1102D)

  Mikroply titanyň ergin baldagy (JX M1102A) (JX T1102D)

  1. Önüm 12/14 standart çyzgy bilen bezelendir.2. highlyokary ýalpyldawuk egin we boý dizaýny, bilelikdäki hereket wagtynda proteziň emele gelmeginden öndürilen köýnek bölejiklerini azaldýar.3. Boýn geometrik taýdan bogun hereketiniň diapazonyny ýokarlandyrmak üçin düzülendir.4. Wakuum plazma titanium pürkmek usuly iň ýakyn ýer üçin ulanylýar, degişli galyňlygy we gözenek süňkleriň ösmegi üçin amatly we uzak möhletli berkitme güýjüni üpjün edýär.5. ...
 • RCH sementlenen femoral baldak (JX 1401H) (JX 1402G) (JX 1403H)

  RCH sementlenen femoral baldak (JX 1401H) (JX 1402G) (JX 1403H)

  1. Adaty we uzaldylan femoral baldaklary bar we olar başlangyç we täzeden serediş operasiýalary üçin amatly.2. Boýn, geometrik taýdan bogun hereketiniň diapazonyny ýokarlandyrmak üçin düzülendir.3. reňksiz, üç ölçegli örtükli dizaýn, tebigy çökgünlik döwründe berkligi ýokarlandyrýar we şeýlelik bilen awtogen gulp döredýär.4. highlyokary ýalpyldawuk ýer protez bilen süňk sement gabygynyň arasyndaky könelmegi azaldýar.5. Distal merkezleşdiriji kabul ediji dizaýn bilen üpjün edilýär, haýsy ...
 • Mikroply titanyň garyndysy baldagy (HA örtükli) (Titan örtükli) (JX T1103E JX T1103D)

  Mikroply titanyň garyndysy baldagy (HA örtükli) (Titan örtükli) (JX T1103E JX T1103D)

  1. Önüm, bogun hereketiniň diapazonyny ýokarlandyrmak üçin 12/14 standart çyzgy we dar boý bilen bezelendir.2. Trapezoidal proksimal kesiş eksenel we aýlaw durnuklylygyny üpjün edýär.3. HA örtükli femoral baldaklaryň üç görnüşi, gödek titanium örtügi we goşa pürküji örtük bar.4. Önüm gapdal süýşýän egin bilen işlenip düzülendir we operasiýadan has uly tranşeriň döwülmek howpuny azaltmak üçin aňsat.5. Iň ýakyn basgançakly dizaýn, ...
 • Bölekleýin dyz protezleri - XU Bölekleýin dyz artroplastikasy

  Bölekleýin dyz protezleri - XU Bölekleýin dyz artroplastikasy

  UKA täze, tehnologiki taýdan ýetişen, minimal invaziv görnüşli bilelikdäki operasiýa görnüşidir, bir taraplaýyn artikulýar kıkyrdagy we meniskusy emeli birkemsiz dyz protezine çalyşýar, şol bir wagtyň özünde adaty artikulýar kıkyrtyk ýüzlerini we adaty artikulýar baglanyşyklaryny we beýleki dokumalaryny gorap saklaýar.Diziň umumy çalyşmagy bilen deňeşdirilende, az täsir edýär we täzeden gözden geçirmek aňsat;Näsag operasiýadan soňky adaty funksiýa bilen has çalt dikelýär.Unicondylar indi dyzlary goramak operasiýasy üçin bejeriş meýilnamasynyň möhüm bölegine öwrüldi.

 • Mikroply titanyň garyndysy baldagy (DAA baldagy) (JX F1104D)

  Mikroply titanyň garyndysy baldagy (DAA baldagy) (JX F1104D)

  1. Önüm, bogun hereketiniň diapazonyny ýokarlandyrmak üçin dar boý bilen bezelendir.2. Peseldilen gapdal egin has uly troşanteri goraýar we minimal invaziv operasiýalara mümkinçilik berýär.3. Gödek titanium örtügi süňkleriň ösüşiniň ajaýyp täsirini kepillendirýär.4. Distal çukurlar implantasiýa wagtynda gan we galyndylar üçin kanallar bilen üpjün edýär.5. Distal gapdal süňkleriň päsgel bermezligi üçin ark şekilli distal ujy berilýär.Asyl metafiziki kesgitleme esasynda amaly ...
 • TKA protez - LDK X4 Diz artroplastikasynyň umumy jemi

  TKA protez - LDK X4 Diz artroplastikasynyň umumy jemi

  X4 Dyz implantlary, artroz bilen baglanyşykly agyry zerarly durmuş derejesiniň peselmegi bilen kesellän hassalaryň funksional ýa-da ölçegli deformirlenen dyz bogunlary baradaky nägileligini aradan aýyrmak üçin ulanylýar.Dyz bogun protezleri aşakdaky böleklerden durýar;femoral komponentler, goýmalar, tibial komponentler, baldaklar, gabyklar, hozlar, patellar bölekleri.

 • TKA protez - LDK X5 Diz artroplastikasynyň umumy jemi

  TKA protez - LDK X5 Diz artroplastikasynyň umumy jemi

  Optimal sagittal fiziologiki egrilik, dyz hereketiniň aýratynlyklaryna has laýyk gelýär we operasiýadan soňky oňaýsyzlygy netijeli peseldýär.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4