sahypa_banner

Emeli jemi femur protezi

Emeli jemi femur protezi

Gysga düşündiriş:

● Bu bilelikdäki protez, femuryň giň çişleri üçin görkezilýär.

The Proteziň iň ýakyn ujundaky gözenekli berkitme, töweregindäki ýumşak dokumalaryň täzeden gurulmagyna kömek edýär.

Component Komponentleri tötänleýin ýygnap bolýar we amal wagtynda çeýe gurnap bolýar.

F Jemi femoral proteziň uzaldyjy birleşdirijisinde çep we sag böleklere bölünen 15 dereje garşylyk bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Distal Femur we Proksimal Tibia çiş dyzlary

önüm (1)
önüm (3)

Distal Femur çiş dyzlary

önüm (5)

Proksimal Tibia çiş dyzlary

önüm (4)

1.

Bu protez, çiş, çişirilen döwük ýa-da dyz bogundaky beýleki sebäpler sebäpli süňk kemçilikleri üçin görkezilýär.

2.

Dyz proteziniň çeýe we aýlanma funksiýalary bar, şonuň üçin broşkalaryň aýlanma stresini azaltmak we proteziň gowşamagynyň öňüni almak.

3.

Protez komponentleriniň arasynda ygtybarly berkitme, gysylan press-gulplama mehanizmi arkaly gazanylýar.

4.

Proteziň distal görnüşi, hirurg üçin iň amatly saýlawy üpjün etmek üçin egri tutawaç we göni tutawaç ýaly köp modellerde berilýär.

5.

Kliniki lukmanlaryň isleglerine görä, distal femur, proksimal tibia, femorotibial bogun we jemi femur ýaly dürli emeli bogun protezlerine komponentler ýygnalyp bilner.

Tibial lýubo spesifikasiýasy

Femoral Condylar-yň esasy tehniki parametrleri (XR A301)
(Bölüm: mm)

Surat Haryt modeli Spesifikasiýa Transvers diametri AP diametri
 7-nji surat 51501-1 1 # L. 52 45
51501-2 2 # L. 60 54
51501-3 1 # R. 52 45
51501-4 2 # R. 60 54

Tibial traýyň esasy tehniki parametrleri (XR B301)
(Bölüm: mm)

Surat Haryt modeli Spesifikasiýa Transvers diametri AP diametri
 Surat 51402-1 1# 55 42
51402-2 2# 60 44
51402-3 3# 65 46
51402-4 4# 70 48
51402-5 5# 75 50

Femoral Condylar-yň esasy tehniki parametrleri (XR A302)
(Bölüm: mm)

Surat Haryt modeli Spesifikasiýa Transvers diametri AP diametri
 Surat 51401-1 1 # L. 60 54
51401-2 2 # L. 65 56
51401-3 3 # L. 70 59
51401-4 1 # R. 60 54
51401-5 2 # R. 65 56
51401-6 3 # R. 70 59

Tibial traýyň esasy tehniki parametrleri (XR B302)
(Bölüm: mm)

Surat Haryt modeli Spesifikasiýa Transvers diametri AP diametri
Surat 51502-1 1# 55 42
51502-2 2# 60 44
51502-3 3# 65 46
51506-1 1# 55 42
51506-2 2# 60 44
51506-3 3# 65 46

Tibial goýmagyň esasy tehniki parametrleri (Modully) (XR C301)
(Bölüm: mm)

Surat Haryt modeli Spesifikasiýa Transvers diametri AP diametri
图片 63 51401-1-11 1 # 11mm 55 42
51401-1-13 1 # 13mm 55 42
51401-1-16 1 # 16mm 55 42
51401-2-11 2 # 11mm 60 44
51401-2-13 2 # 13mm 60 44
51401-2-16 2 # 16mm 60 44
51401-3-11 3 # 11mm 65 46
51401-3-13 3 # 13mm 65 46
51401-3-16 3 # 16mm 65 46
51401-4-11 4 # 11mm 70 48
51401-4-13 4 # 13mm 70 48
51401-4-16 4 # 16mm 70 48

Diafiziň uzaldylyş segmentiniň esasy tehniki parametrleri (XR M01)
(Bölüm: mm)

Surat

Haryt modeli Uzynlygy (mm)
60 51504-030 30
51504-040 40
51504-050 50
51504-060 60
51504-070 70
51504-080 80
51504-100 100
51504-120 120
51504-140 140
51504-160 160
51504-180 180
51504-200 200

Univershliumumy şahanyň esasy tehniki parametrleri (XR F01)
(Bölüm: mm)

Surat Haryt modeli Spesifikasiýa Transvers diametri
 36 51404-51 51 51
51404-61 61 61

Şaftaň esasy tehniki parametrleri (XR G02)
(Bölüm: mm)

Surat Haryt modeli Spesifikasiýa Transvers diametri
 58 51407-52 52 52
51407-64 64 64

Diafiziň giňeliş segmentiniň esasy tehniki parametrleri (XR M02)
(Bölüm: mm)

Surat

Haryt modeli Uzynlygy (mm)
59 51802-080L 80
51802-080R 80
51803-090L 90
51803-090R 90

Medullary baldak giňeltmegiň esasy tehniki parametrleri (XR D01)
(Bölüm: mm)

Surat

Haryt modeli Diametri Uzynlyk
57 51503-01 9 110
51503-02 10 125
51503-03 11 120
51503-04 12 150
51503-05 13 150
51503-06 14 150
51503-07 11 150
51503-08 12 120

Medullary baldak giňeltmegiň esasy tehniki parametrleri (XR D02)
(Bölüm: mm)

Surat

Haryt modeli Diametri Uzynlyk
 56 51409-01 10 90
51409-02 11 100
51409-03 12 110
51409-04 13 120

Medullary baldak giňeltmegiň esasy tehniki parametrleri (XR D03)
(Bölüm: mm)

Surat

Haryt modeli Diametri Uzynlyk
 55 51505-01 9 110
51505-02 10 125
51505-03 11 120
51505-04 12 150
51505-05 13 150
51505-06 14 150
51505-07 11 180
51505-08 12 180
51505-09 13 180
51505-010 14 180
51505-011 11 150
51505-012 12 120
51505-013 13 120

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň