sahypa_banner

Çiş protezleri - LDK 3D çap ediji çiş artroplastikasy

Çiş protezleri - LDK 3D çap ediji çiş artroplastikasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

3D çap etmek tehnologiýasy

Cancatyrylan süňküň gözenekli üst gurluşyny meňzeýär we süňkleriň ösmegi we burulmagy üçin oňat şertler döredýär;

Ajaýyp biologiki berkitme täsiri, asetabulum, çiş görnüşli emeli protez we ş.m. ýaly dürli protezlerde giňden ulanylýar;

Dürli kliniki zerurlyklary kanagatlandyrmak.

Lidakang 3D çaphana tehnologiýasy üçin amaly hyzmatlar

Çanaklary, femurlary, aşaky agzalaryň tibiýasyny we beýleki böleklerde ýörite görnüşli metal trabekulýar bloklaryny sazlaň;

Cöriteleşdirilen protez KT maglumat talaplary: KT diliminiň galyňlygy <1,5 sm, piksel <0.6836, DICOM formatda saklamak;

Pel Çanak we böwrek bogunlarynyň KT maglumatlary iň bolmanda ilýumyň orta süňküne çenli bolmaly we has gowusy dört sany oňurgaly jisimi öz içine almalydyr;

Dist Distal femoral çişleriň KT maglumatlary iň bolmanda böwrek bogunyny öz içine almalydyr;

T Proksimal tibial çişiň KT maglumatlary iň bolmanda topuk bogunyny öz içine almalydyr;

Hum Gumeral çişiň KT maglumatlary iň bolmanda humerusyň umumy uzynlygyny öz içine almalydyr;

● Islendik çiş süňk osteotomiýasy, täsir eden süňküň umumy uzynlygyny we goňşy süňküň 15 sm uzynlygyny öz içine almalydyr;

Femoral Condyle ätiýaçlandyrylan 3D çap edilen dyz protezleri

önüm (1)

1.

Özbaşdaklaşdyrmaga ýetip bolýar.

2.

Proteziň bu görnüşi, biomimetiki taýdan gözenekli süňk trabekula gurluşyna eýe.

3.

Hirurgiki meýilnamalaşdyrmakda kompýuter simulýasiýasy ulanylyp bilner.

4.

Näsagyň öz bogun we ýumşak dokuma funksiýasy saklanýar.

3D çap ediş ulgamy - Pelvis

önüm (2)
önüm (3)
önüm (4)
önüm (5)
_1_1_-removebg-preview.jpg
aa

1.

Özbaşdaklaşdyrmaga ýetip bolýar.

2.

Proteziň bu görnüşi, biomimetiki taýdan gözenekli süňk trabekula gurluşyna eýe.

3.

Hirurgiki meýilnamalaşdyrmakda kompýuter simulýasiýasy ulanylyp bilner

4.

Morfologiki bionikler funksional rekonstruksiýa üçin has peýdalydyr.

3D çap edilen trabekulýar asetabulýar metal kubogy

önüm (6)
önüm (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň