sahypa_banner

Jemgyýet jogapkärçiligi

Jemgyýet jogapkärçiligi

Hytaýda emeli bogunlary öndürýän iň gadymy öndürijilerden biri hökmünde Lidakang kärhanalaryň jemgyýetçilik jogapkärçiligine uly ähmiýet berýär.Köp ýyllaryň dowamynda Lidakang dürli durmuş üpjünçilik işlerine yzygiderli gatnaşdy we ajaýyp önümiň hili we näsaglara hyzmat etmek höwesi üçin ähli taraplar tarapyndan ykrar edildi we öwüldi.

28-nji mart 2017 , LDK süňk keseli bolan çagalara kömek etmek üçin peşgeş berdi

358674182536817503
139726007674690913

15-nji noýabr , 2017 , "Söýgi bilen uçmak - lukmançylyk kärhanalary bilelikde gezýärler" LDK emeli bogun protezini söýgi bilen sowgat etdi

2018-nji ýylyň 05-nji martynda Hytaýyň Hip hirurgiýasy akademiki konferensiýasynda LDK haýyr-sahawat işi başlandy

790310442804831126

11-nji iýun, 2018

136578568072757697
735947656436386309

24-nji iýun 2018 Heilongjiang Bilelikdäki keseller bileleşiginiň akademiki forumy we LDK haýyr-sahawat işi başlandy

2019-njy ýylyň 25-nji noýabrynda Şandong zehinleri taslamasy-emeli bilelikdäki çalyşma kursy we haýyr-sahawat taslamasy resmi taýdan başlandy

339100293121374718