sahypa_banner

Habarlar

 • LDK “Iki hereketli kalça”, “Tantal hip”

  LDK “Iki hereketli hip”, “Tantal hip” “Uni” Henanda ilkinji çykyş

  2023-nji ýylyň 5-nji maýynda Henan lukmançylyk birleşiginiň ortopedik bölüminiň 26-njy akademiki ýygnagy Çengjou şäherinde üstünlikli geçirildi, ortopediýa hirurglary we welaýatyň dürli künjeklerinden alymlar we alymlar ortopediýa pudagyndaky soňky ösüşleri we tehnologiýalary ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnandylar. ...
  Koprak oka
 • LDK “Çeňňek dyz” we “modully çiş dyzy” Iki taraplaýyn dyz çalyşmak

  LDK “Çeňňek dyz” we “modully çiş dyzy” Iki taraplaýyn dyz çalyşmak

  Guizhou Huaxia ortopediýa hassahanasynyň artroplastika bölüminiň müdiri Li Guişan, 11+ ýyl bäri ikitaraplaýyn dyz agyrysyndan ejir çekýän ýörite hassany gördi, bölüme girmek üçin oturgyç bilen hassahana geldi, ikisiniňem deformasiýasy dyzlary we uly kynçylyk ...
  Koprak oka
 • Çanak keselini bejermek üçin LDK “omöriteleşdirilen pelvis” protezi

  Çanak keselini bejermek üçin LDK “omöriteleşdirilen pelvis” protezi

  Recentlyakynda, Nançang uniwersitetiniň ilkinji dahylly hassahanasynyň süňk we ýumşak dokumalar onkologiýasy bölüminiň müdiri Liu Hucheng LDK cu bilen “çanaklyk çiş rezeksiýasy + sakral osteotomiýa + çanak çalyşmagy + kalça çalyşmak + lomber pedikle nurbady içerki berkitme” işini tamamlady .. .
  Koprak oka
 • Bilelikdäki hirurgiýanyň milli akademiki kongresinde içerki ilkinji tantal örtükli femoral baldagyň açylyş dabarasy

  Bilelikdäki hirurgiýanyň milli akademiki kongresinde içerki ilkinji tantal örtükli femoral baldagyň açylyş dabarasy

  Springaz şemaly we ýagyş hemme zady ýagtylandyrýar.2023-nji ýylyň 7-nji aprelinden 9-njy apreline çenli “Hytaý lukmançylyk birleşigi 2023 milli bilelikdäki hirurgiýa konferensiýasy, Çinling bilelikdäki hirurgiýa konferensiýasy, milli ortopediki ýokanç konferensiýasy we 2-nji akyl ortopedik konferensiýasy” geçirildi ...
  Koprak oka
 • XU UKA “Ikitaraplaýyn” kliniki amaly

  XU UKA “Ikitaraplaýyn” kliniki amaly

  Recentlyakynda Demirgazyk-gündogar halkara hassahanasynyň müdiri Çengji Liao LDK XU UKA protezli iki taraplaýyn dyz osteoartritli näsag üçin “ikitaraplaýyn” birkemsiz çalyşmak operasiýasyny geçirdi we operasiýa gowy geçdi.Näsag iki dyzyndanam ejir çekýärdi ...
  Koprak oka
 • LDK “Çişden soňky rezeksiýa hemipelwiki kemçilik” üçin ýöriteleşdirilen protez

  LDK “Çişden soňky rezeksiýa hemipelwiki kemçilik” üçin ýöriteleşdirilen protez

  Recentlyakynda, Günorta lukmançylyk uniwersitetiniň üçünji şahamçasynyň süňk onkologiýasy bölüminiň müdiri Li Haomiao, LDK ýöriteleşdirilen çiş protezleri bilen çiş rezeksiýasyndan soň gemipelwiki kemçiligi çalyşmagy tamamlady we operasiýa oňat geçdi.Näsaga akyl diagnozy goýuldy ...
  Koprak oka
 • XU Fixed Bearing UKA kliniki amaly

  XU Fixed Bearing UKA kliniki amaly

  Recentlyakynda Demirgazyk-gündogar halkara hassahanasynyň müdiri Jing fanfeng sag dyz osteoartritli sag dyzynda agyr medial agyry we wagtal-wagtal dyz gulpy bolan hassany gördi.Näsagyň alamatlary, birkemsiz çalyşmagyň görkezmelerine laýyk gelýärdi we iň az ...
  Koprak oka
 • Gapdal UKA-nyň iki hadysasy

  Gapdal UKA-nyň iki hadysasy

  Bölekleýin çalyşmakda gapdal çalyşmak gaty seýrekdir we funksional anatomiki aýratynlyklaryň tapawudy sebäpli, gapdal çalyşma orta çalyşmakdan has kyn, şonuň üçin hirurgyň has hirurgiki ussatlygyny talap edýär.Gapdal lezýonlar üçin ykjam ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2